LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS

มาแล้ว กับอีก 1 ไฮไลท์ใหญ่ภายในงาน Thailand Game Show BIG Festival 2017 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายนนี้ นั่นก็คือการประกวดคอสเพลย์ TGSBIG Cosplay Contest 2017 ซึ่งตอนนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดแล้ว โดยปีนี้มีให้ลงประกวดกันถึง 6 สาขา มีรางวัลถึง 15 รางวัล ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท โดยมีรายละเอียดในส่วนของสาขาการประกวดดังนี้

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDS

สถานที่ : Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon

วันเวลาในการประกวด : วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ขบวนพาเหรด 12.30 น. เวลาการประกวดบนเวที 13.00-16.00 น.

วิธีการสมัครเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ http://bit.ly/TGSBIGCosplay2017 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครด้วยตนเองที่หน้างาน ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ตั้งเวลา 10.00 - 12.00 น.

รูปแบบกิจกรรมและเงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
 2. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมการเดินพาเหรด Cosplay ในเวลา 12.30 น. และจึงเริ่มการประกวดตามลำดับเบอร์ที่ได้รับ
 3. แสดงความสามารถประมาณ 1 นาที ให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครต่อหน้าคณะกรรมการ
 4. สามารถนำเพลงที่ต้องการนำเสนอมาใช้ในการแสดงได้
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมพาเหรด และการแสดงบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการได้บันทึกคะแนน จึงจะถือว่าการประกวดเสร็จสิ้นสมบูรณ์

หมวดการแข่งขันที่เลือกสมัคร

ตัวละครจาก Game,Anime ไม่จำกัดค่าย จำนวน 15 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ดังนี้

 • Best Male : 10,000 Baht 3 รางวัล
 • Best Female : 10,000 Baht 3 รางวัล
 • Best Monster : 10,000 Baht 3 รางวัล
 • Best Robot : 10,000 Baht 3 รางวัล
 • Best Kids : 10,000 Baht 1 รางวัล
 • BEST MALE AMAZING THAILAD : 10,000 Baht 1 รางวัล
 • BEST FEMALE AMAZING THAILAD : 10,000 Baht 1 รางวัล

กติกาการประกวด

 1. สามารถใส่ชุดได้ทั้งแบบชุดผ้าและชุดเกราะ
 2. ชุด Cosplay ของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่วาบหวามเกินไปเพื่อศีลธรรมอันดีของสังค
 3. การตัดสิน Cosplay จะนับจากต้นฉบับที่ส่งมาพร้อมใบสมัครการประกวด
 4. ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เลือกประเภทของการประกวดได้ตราบใดที่เข้าเงื่อนไขนั้น
 5. การตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**กรณีสมัครหน้างานกรุณานำรูปตัวละครต้นฉบับมาด้วย เป็นไฟล์.jpg เพื่อความสะดวกในการตัดสินของกรรมการ**

หมวดการแข่งขันที่เลือกสมัคร

 • ชุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ 25 คะแนน
 • การแสดงออกบนเวที 25 คะแนน
 • ความเหมือนต้นฉบับ 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

ทั้งนี้ การประกวดในสาขา Amazing Thailand ทางผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์ รูปแบบชุดขึ้นมาเอง ที่สื่อถึงวัฒนธรรม ประเพณี และสัญลักษณ์ของแต่ละ จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะมีเกณฑ์การให้คะแนนจากคณะกรรมการดังต่อไปนี้

 1. ความสวยงามของชุดและอุปกรณ์ 10 คะแนน
 2. ความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
 3. การสื่อถึงจังหวัดที่เป็นที่มาหรือต้นแบบ 10 คะแนน รวมทั้งสิ้น 30 คะแนน

ตารางการประกวด

 • 10.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนยืนยันตน และลงทะเบียนประกวดหน้างาน
 • 13.00 - 13.30 น. เตรียมตั้งแถวเพื่อเดินขบวนพาเหรด เข้าสู่เวทีการประกวด
 • 13.30 - 16.30 น. ประกวดในประเภทตัวละครจาก Game และ Anime ไม่จำกัดค่าย
 • 16.30 - 17.00 น. พิธีมอบรางวัล และ Lifetime Achievement Awards

ข้อควรระวังสำหรับการแต่ง Cosplay

 1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้ปกปิดมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
 2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ สามารถแลกบัตรเพื่อเข้าบริเวณงานได้ที่ลิฟต์ขนส่งตามแผนที่ ขึ้นมาชั้น 5 จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน
 3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGSBIG 2017 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น **กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
 4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
 5. จุดเก็บของสามารถติดต่อได้บริเวณหน้างานใกล้จุดจำหน่ายตั๋ว
 6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด