Floor Plan

ราคาบัตรเข้าชมงานสำหรับ 1 ท่าน (1 วัน) ราคา 60 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!

- บัตรเข้าชมงานสำหรับ 1 ท่าน (1 วัน) พร้อมพวงกุญแจ ราคา 100 บาท
***พวงกุญแจมีจำกัดจำนวนเพียง 2,800 ชิ้นเท่านั้น
- บัตรเข้าชมงานสำหรับ 1 ท่าน (1 วัน) พร้อมเสื้อยืด ราคา 300 บาท
***เสื้อยืดมีจำกัดจำนวนเพียง 1,000 ตัวเท่านั้น